• Respiratory

W opiece nad pacjentem niewydolnym oddechowo niezbędny jest stacjonarny lub przenośny respirator medyczny. Choć sprzęt ten pracuje głównie na salach operacyjnych oraz w szpitalnych oddziałach intensywnej terapii, w karetkach (modele przenośne), może być on również wykorzystywany podczas opieki domowej. Urządzenie spełnia rolę sztucznego płuca, wymuszając pracę oddechową. W trakcie wentylacji mechanicznej następuje odciążenie mięśni pacjenta, zbyt słabego by oddychać samodzielnie. Respiratory domowe lub szpitalne wykorzystuje się najczęściej u pacjentów po ciężkich urazach, nieprzytomnych lub osłabionych, chorujących na płuca, zażywających leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe itp. Oferujemy urządzenia medyczne, wyposażone w szereg dodatkowych rozwiązań, jak m.in. możliwość ustawiania pożądanej zawartości tlenu od 21 do 100% czy tryb automatycznego dostosowania ciśnienia wydechowego.